09.12.11 - 22.01.12

Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan

Opening: vrijdag 9 december 2011 - 20:00

Tentoonstelling
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, 'Subi dura a rudibus', 2011. Foto Yana Foque.

Subi dura a rudibus

De aanpalende zijruimte van KIOSK wordt een projectieruimte voor het filmtweeluik Subi dura a rudibus (16mm film, 26 min., 2010) van het Nederlandse kunstenaarsduo Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan. De stille film vertrekt van een serie 16de-eeuwse tapijten die de verovering van Tunis door Keizer Karel V in 1535 afbeelden. De tapijten zijn ontworpen door Jan Cornelisz. Vermeyen, een schilder aan het Habsburgse hof die ‘embedded’ meereisde met de troepen van Karel V om tekeningen te maken van de strijd.

In deze film worden de ontwerptekeningen in gespiegelde vorm naast de tapijten geplaatst. Het filmtweeluik verwijst naar de spanning tussen objectiviteit en interpretatie: de spiegelbeelden herinneren aan de gekende inktvlekken uit een psychologische rorschachtest en confronteren ons met de verschillen tussen de oorspronkelijke tekeningen en de vertaling van de wever naar het uiteindelijk tapijt.

09.12.11 - 22.01.12

Slavs and Tatars

Opening: vrijdag 9 december 2011 - 20:00

Tentoonstelling
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.
Slavs & Tatars, 'Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz', 2011.Foto Yana Foque.

Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz

De komende tentoonstelling in KIOSK toont werk van het internationaal kunstenaarscollectief Slavs and Tatars en het Nederlands kunstenaarsduo Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan. Beiden hebben een onderzoeksmatige praktijk en verkennen op een associatieve manier de verbanden tussen historische, sociale en politieke gebeurtenissen.

Kunstenaarscollectief Slavs and Tatars werd opgericht in 2005. Sindsdien tracht het collectief naar eigen zeggen een gebied in kaart te brengen dat zich uitstrekt tussen de voormalige Berlijnse Muur en de Chinese Muur. Ze belichten de vaak verwaarloosde culturele overlappingen tussen Slaven, Kaukasiërs en Centraal-Aziaten en trekken er op humoristische en polemische wijze de angel van een eenduidige westerse interpretatie uit. De installaties, performances, lezingen en publicaties die deze alternatieve uitwisselingsferen vormgeven, lezen als een mozaïsch en associatief bespelen van verschijnselen uit zowel de hoge als de lage cultuur.

In KIOSK brengt Slavs and Tatars een verzameling werken samen onder de noemer Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz. De solotentoonstelling werkt onder meer verder op het gelijknamige project dat ze eerder dit jaar op de tiende Sharjah Biënnale voorstelden. Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz brengt op multimediale wijze het onwaarschijnlijke gemeenschappelijke verleden van Iran en Polen in beeld. Het revolutionaire potentieel van handwerk en folklore wordt uitgelicht als achterliggende impuls voor twee cruciale gebeurtenissen die op hun beurt bepalend zijn geweest voor recente, geopolitieke evoluties: de Iraanse Revolutie in 1979 en de Val van het Communisme in 1989 waarvan de Poolse Solidarność een voorbode was. De basis van deze onderzoeksvraag werd gelegd in 79.89.09. Dit project bestond uit een reeks lezingen, een bijdrage aan het Berlijnse magazine 032c, een editie in krantvorm die voor deze tentoonstelling herdrukt wordt, en de spiegelmozaïek Resist Resisting God (2010), tevens te zien in KIOSK. Daarnaast zal de centrale koepelruimte ingepalmd worden door een reeks kleurrijke, genaaide ‘banners’ waarop een mix van geherinterpreteerde, gecreoliseerde slogans uit de Iraanse Revolutie en de Poolse Solidarność-beweging afgebeeld staan.

79.89.09.

Auteur: Slavs and Tatars

De publicatie is een uitgave van KIOSK ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Friendship of Nations: Polish sh’ite showbiz' van Slavs and Tatars(10 december 2011 – 22 januari 2012).

more

07.10.11 - 27.11.11

Zin Taylor

Opening: vrijdag 7 oktober 2011 - 20:00

Tentoonstelling
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.
Zin Taylor, 'Growth', 2011. Foto Yana Foque.

Growth

KIOSK opent het seizoen met de solotentoonstelling Growth van de in Brussel gevestigde Canadese kunstenaar Zin Taylor (°1978). Taylor’s werk wordt vaak opgebouwd vanuit een narratieve structuur die hij vertaalt naar sculpturen, tekeningen, grafische werken, performances en videowerken.

Uit de onderzoeksmatige houding van Taylor spreekt een bijzondere interesse voor de totstandkoming van natuurlijke vormen die hij sculpturaal vertaald met behulp van traditionele technieken, ambachtelijke tradities en sculpturale principes. In dit verband is de titel van de tentoonstelling een allusie op de natuur van het sculptureren, op de natuurlijke groei van vormen. De tentoongestelde werken in Growth kunnen met andere woorden begrepen worden als variaties op eenzelfde centrale vraagstelling: hoe ontstaat vorm? Hoe groeien kunstwerken?

Zijn onafgebroken onderzoek naar de ontwikkeling van een fundamentele, sculpturale vorm als een dens gelaagd en organisch groeiend proces komt bijvoorbeeld volledig tot zijn uiting in het werk The Bakery of Blok (2009) die geherinterpreteerd zal worden voor de centrale hemicycleruimte van KIOSK. Deze installatie, bestaande uit een serie van materialistische ‘units’, ontplooit zich tot een complexe verhaallijn die in dialoog staat met de architectuur van de tentoonstelling.

Taylor wordt vertegenwoordigd door Galerie Vidal Cuglietta (Brussel); Jessica Bradley Art + Projects (Toronto); en Supportico Lopez (Berlijn). Hij had solotentoonstellingen in onder meer Ursula Blickle Stiftung (Kraichtal), Contemporary Art Museum (St Louis), Miguel Abreu Gallery (New York) en Etablissement d’en Face Projects (Brussel). Hij nam deel aan tal van groepstentoonstellingen, onder meer in Witte de With (Rotterdam), Power Plant (Toronto) en Contemporary Art Gallery (Vancouver).

The Allegorical Function Of Dirt: A Discussion With Aki Tsuyuko's Ongakushitsu

Auteur:

De publicatie is een heruitgave van KIOSK ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Growth’ van Zin Taylor (20.10.2011 – 27.11.2011).

more

22.04.11 - 12.06.11

Jan De Cock

Opening: vrijdag 22 april 2011 - 20:00

Tentoonstelling
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Yana Foque.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Yana Foque.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Atelier Jan De Cock.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Yana Foque.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Yana Foque.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Yana Foque.
Jan De Cock, 'Improvise and Overcome', 2011. Foto Yana Foque.

Improvise and Overcome

Met Jan De Cock en Derek Sullivan toont KIOSK twee kunstenaars die in hun werk de geschiedenis van de moderne kunst onderzoeken. Beide kunstenaars geven aan dat de interpretatie van deze geschiedenis en haar visuele erfenis geen voltooid verhaal is, maar een nieuwe propositie inhoudt.

Jan De Cock (°1976, Brussel) werd bekend met zijn ‘Denkmal’, monumenten, tijdelijke installaties opgebouwd uit houten modules en fotografische werken die zich subtiel integreren in de architecturale en ruimtelijke context van de specifieke plek waar ze worden getoond. De Cock laat zijn interdisciplinair werk dialogeren met kunsthistorische, architecturale en cinematografische referenties, waarbij hij de toeschouwer doorheen een ritmisch parcours van repetitie, lineariteit, fragmentatie en perspectief leidt.

Onder de noemer Improvise and Overcome, creëert De Cock voor de centrale ronde ruimte van KIOSK een ‘infini’, een vrijstaande structuur die refereert aan het 19de eeuws panorama. De installatie fungeert als drager voor een reeks tweedimensionale ingrepen en een nieuwe sculptuur.

22.04.11 - 12.06.11

Derek Sullivan

Opening: vrijdag 22 april 2011 - 00:00

Tentoonstelling
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.
Derek Sullivan. 'Young Americans', 2011. Foto Yana Foque.

Young Americans

Met Derek Sullivan en Jan De Cock toont KIOSK twee kunstenaars die in hun werk de geschiedenis van de moderne kunst onderzoeken. Beide kunstenaars geven aan dat de interpretatie van deze geschiedenis en haar visuele erfenis geen voltooid verhaal is, maar een nieuwe propositie inhoudt.

Derek Sullivan (°1976, Toronto)  brengt in zijn tekeningen, gouaches en sculpturaal werk de visuele beeldtaal van Amerikaanse geometrische abstracte kunst, modernistische vormgeving en grafische kunst in verband met verschijningsvormen die hij ontleent aan de conceptuele kunst.

Kenmerkend voor Sullivan’s werk zijn de grootformaat zwart-wit prints die fungeren als achterplan voor tekeningen en gouaches met geometrische patronen en tekstelementen. Sullivan is gefascineerd door kunstenaarspublicaties, met regelmaat verschijnt een publicatie van zijn hand, waarbij hij gretig gebruik maakt van de mogelijkheden van ‘print on demand’.

De titel van zijn tentoonstelling, Young Americans, verwijst naar tentoonstellingscatalogi van het MoMA in New York uit de jaren ’50, toen er een bijzondere aandacht was voor hedendaagse Amerikaanse kunst. Fragmenten uit deze catalogi werden gereproduceerd in de vorm van posters. Samen met de tekeningen en de waaiervormige architectuur van de kabinetruimtes van KIOSK vormen ze afzonderlijke pagina’s van een imaginair boek.

04.02.11 - 13.03.11

Thea Djordjadze & screening room: Anna Franceschini

Opening: vrijdag 4 februari 2011 - 20:00

Tentoonstelling
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Thea Djordjadze, 'Quiet speech in wide circulation', 2011. Foto Yana Foque.
Anna Franceschini, filmstill 'Nothing is more mysterious. A fact that is well explained', 2010. Foto Yana Foque.
Anna Franceschini, filmstill 'Nothing is more mysterious. A fact that is well explained', 2010. Foto Yana Foque.
Anna Franceschini, filmstill 'Nothing is more mysterious. A fact that is well explained', 2010. Foto Yana Foque.
Anna Franceschini, filmstill 'Nothing is more mysterious. A fact that is well explained', 2010. Foto Yana Foque.

Quiet Speech in Wide Circulation

Met Quiet Speech in Wide Circulation stelt KIOSK de eerste solotentoonstelling in België voor van de Georgische kunstenaar Thea Djordjadze (°1971, Tbilisi). De titel van de tentoonstelling verwijst naar het oorspronkelijk gebruik van de ruimte als anatomisch auditorium, waarin een zacht fluisteren reeds een wijde weerklank kan hebben. Zoals een object dat in het water valt en kringvormige uitdeiningen in het water doet ontstaan, zo lijkt ook Djordjadze in KIOSK de band tussen haar werk, de ruimte en de bezoeker te willen omcirkelen om een onderlinge dialoog in gang te zetten.

Zo smeedde de kunstenaar vlakke stellingen die de grondoppervlakte van de hemicycle gaan innemen als tegenwicht voor de indrukwekkende, opwaartse koepelvorm. Deze met schuimplastiek bedekte stalen dragers laten zich dan vertalen als een soort zonnedek waarop de bezoeker kan gaan liggen, ontvankelijk voor eender welk gefluister.

Djordjadze’s praktijk vertrekt vanuit alledaagse, kneedbare materialen als plaaster, keramiek, spons, karton, klei, textiel of papier-mâché waarmee ze vorm geeft aan kleinschalige, maar zelfzekere sculpturen. Ze positioneren zich in de ruimte, omringd door simpele, architecturale structuren van hout of metaal die refereren aan de vormentaal van het klassiek modernisme. Hun klare lineariteit staat in schril contract met de organische en amorfe, ‘onvoltooide’ oppervlakten van de sculpturen. In combinatie met cryptische tekeningen en culturele artefecaten als nomadentapijten vormen al deze elementen samen een precieze mix van materialen, vormen, objecten en culturen, waarvan ze de historische ideologieën uitholt tot een nieuw, metafysisch resultaat.

Thea Djordjadze woont en werkt in Berlijn. Ze had recent individuele tentoonstellingen in o.m. Castillo/Coralles, Parijs (2010), Kunsthalle Basel (2009) en Kunstverein Nürnberg (2008); groepstentoonstellingen in o.m. de Rubbel Family Collection, Le CREDAC Ivry-sur-Seine, Hayward Gallery London, en ze nam deel aan de 5th Berlin Biennal (2008). Ze werkte samen met Rosemarie Trockel (o.m. in het kader van de 9th Biennale de Lyon, 2007). Thea Djordjadze wordt vertegenwoordigd door Sprüth Magers in Berlijn/Londen.

Screening room:
De aanpalende zijruimte van KIOSK wordt een projectieruimte voor de film Nothing is more mysterious. A fact that is well explained (16 mm film getransfereerd naar DVD, 2010) van Anna Franceschini (°1979, Pavia). De van oorsprong Italiaanse kunstenaar resideerde in 2009 en 2010 in de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Haar verblijf in Nederland en de daaruit ontstane interesse voor de studie van het stilleven in de schilderkunst en de private dimensie van het binnenshuis leven bracht haar bij het discrete Pianola Museum in Amsterdam. De camera tast met behulp van twee lange bewegingen de oppervlaktes en texturen van de objecten in de intieme ruimte af. Het resultaat kan beschouwd worden als een langzaam afrollend visueel geheugen, een samenvatting van kunsthistorische referenties en de film zelf als een ‘object in beweging’.

10.12.10 - 23.01.11

Geert Goiris & Vincent Lamouroux

Opening: zaterdag 11 december 2010 - 20:00

Tentoonstelling
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.
Geert Goiris & Vincent Lamouroux, 'Turbulence', 2010. Foto Yana Foque.

Turbulence

In KIOSK gaat het werk van de Franse kunstenaar Vincent Lamouroux in dialoog met het werk van de kunstenaar Geert Goiris onder de gezamenlijke titel Turbulence. Beide kunstenaars onderzoeken in hun praktijk noties als tijd en ruimte, fictie en realiteit, en landschap en compositie. Het resultaat bestaat vaak uit reële of geconstrueerde ruimtes die zowel een gevoel van herkenning als van vervreemding opwekken bij de toeschouwer.

Goiris en Lamouroux werkten eerder al eens samen en ook voor deze tentoonstelling besloten ze uit te gaan van een gemeenschappelijk uitgangspunt: het idee van ‘turbulentie’ en hoe deze de wederzijdse interactie tussen hun werk, de ruimte en toeschouwer in beweging kan zetten. De dialoog tussen hun werk wordt bewust opgezocht doorheen een spel met licht, verschillende doorkijken en het contrast tussen horizontale en verticale lijnen doorheen de ruimte. De ‘turbulentie’ tussen beide opstellingen wordt voelbaar in zowel de harmonie als het contrast dat heerst tussen de opstuwende kracht van de sculptuur van Lamouroux in de hemicycleruimte en de zwaartekracht die weegt op de hangende fotoprints van Goiris in de zijruimte, als ware het een constante krachtmeting van belevingen.

Vincent Lamouroux (°1974 te Saint-Germain-en-Laye, woont en werkt in Parijs) creëert ruimtes die zich zowel als architectuur als een vorm van sculptuur, zowel organisch als geconstrueerd, voordoen. Zijn praktijk vertrekt vanuit het idee dat de sculpturale ingreep de gehele reële ruimte zal beïnvloeden. De oriëntatie van de bezoeker wordt gedestabiliseerd door vaak indrukwekkende ingrepen. Lamouroux plaatst naast een aantal kleine ruimtelijke ingrepen het werk Hélioscope centraal in de hemicycleruimte van KIOSK. Hélioscope daagt meteen uit tot een nieuwe, verticale lezing van de ruimte: de spiraalvormige trap van 8 meter hoog helt naar voren in de ruimte, vertrekkende vanuit zijn stevige sokkel vindt er een verticaal naar boven stuwende dynamiek plaats. De opwaartse structuur van de trap lift de ruimte op, zijn witte kleur absorbeert het licht en brengt de kijker door zijn subtiele onevenwicht in de war. De kunstenaar ontving in 2006 de prijs ‘Fondation d’Entreprise Ricard’. KIOSK toont voor de eerste maal het werk van Lamouroux in België.

De Belgische fotograaf Geert Goiris (°1971 te Bornem, woont en werkt in Antwerpen) werkt gestaag aan een internationaal parcours. Goiris won dit jaar tijdens Art Basel de Baloise Art Prize. Hij had recentelijk individuele tentoonstellingen in Hamburger Kunsthalle en CAB Burgos. Zijn werk is nog tot 16 januari te zien in de groepstentoonstelling Fresh Hell in Palais de Tokyo, Parijs. Verder dan het louter registrerende, slagen Goiris zijn foto’s erin ons verlaten, geïsoleerde plaatsen te tonen wiens bestaan onmiddellijk ook hun vervreemdende nabijheid laat voelen. Tijd en ruimte wordt opgeheven in het spelen met licht en diepte, alsook in de keuze van het onderwerp: Goiris legt zowel de nadruk op de natuur op zich als op de sporen van menselijke aanwezigheid in vervallen architecturale en utopische landschappen. De landschappen van Goiris worden vaak met een lange sluitertijd vastgelegd, een gegeven dat voelbaar blijft bij het aanschouwen ervan: zijn werk vraagt om een trage blik waarlangs de tijd doorheen de lagen van bomen kruipt en de oneindige horizonten aftast. Naast een aantal bestaande werken, stelt Geert in KIOSK een nieuwe serie fotoprints voor onder de titel Giants.

Met steun van de Franse ambassade in Brussel. Met dank aan Chapelle Jeanne d’Arc Art Center en Brionne Industrie die instonden voor de productie van Helioscope van Vincent Lamouroux. Geert Goiris is geaffilieerd onderzoeker aan Sint-Lukas Brussel (BE).

09.10.10 - 28.11.10

Zoe Beloff

Opening: zaterdag 9 oktober 2010 - 20:00

Tentoonstelling
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.
Zoe Beloff, 'Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972', 2010. Foto Yana Foque.

Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle, 1926-1972

Op initiatief van Zoe Beloff (°1958, Edinburgh, Scotland) werd haar meest recente project, ‘Dreamland: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle’ herwerkt voor de specifieke architectuur van KIOSK. In 2009 nodigde het Coney Island museum Beloff uit om een tentoonstelling te creëren ter gelegenheid van de honderdjarige viering van Sigmund Freud zijn bezoek aan Coney Island.

Beloff deed de wereld van The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society herleven tesamen met de visionaire ideeën van zijn oprichter, Albert Grass. Het resultaat was een levendige tentoonstelling die goed ontvangen werd door pers en publiek en onder andere reacties kreeg in de New York Times, Art in America en Cabinet. De tentoonstelling toont enkele ‘dream films’ die gemaakt werden door de leden van deze vereniging, een maquette voor een pretpark ontworpen door Albert Grass ter illustratie van de theorieën van Freud, alsook tekeningen, brieven en ongewone artefacten. De KIOSK-versie van dit project wordt daarbovenop verrijkt met een nieuwe reeks van stripachtige, grafische ontdekkingsreizen. De tentoonstelling in KIOSK werd geïnitieerd door de Belgische curator en onderzoeker Edwin Carels.

Beloff werkt met een verscheidenheid aan media zoals film, stereoscopische projectieperformances, interactieve media, installaties en tekeningen. Ze hanteert deze als instrumenten in haar onderzoek naar de mogelijkheden om de onbewuste processen van de geest te verbeelden. Beloff beschouwd zichzelf als een medium tussen de realiteit en de verbeelding. De manier waarop de historische artefacten tentoon gesteld worden, belicht de ambigue rol van Beloff als kunstenaar. Ze stelt de zogenaamde grenzen tussen een historisch feit en de creatieve interpretatie ermee in vraag. Beloff verenigt tegelijkertijd de rol van archivaris als die van schepper in het naar de oppervlakte brengen van Coney Island ‘s onuitgesproken geschiedenis. Wanneer de bezoeker haar versie van ‘Dreamland’ binnenstapt, is deze dan ook geheel vrij om zijn eigen mening te vormen.

Zoe Beloff verhuisde in 1980 naar New York en behaalde haar Master in de Beeldende Kunsten van Film aan Columbia University. Ze nam deel aan tal van internationale tentoonstellingen en filmvoorstellingen, waaronder Whitney Museum of American Art en Museum of Modern Art in New York, Freud Dream Museum in Sint-Petersburg en Centre Pompidou in Parijs. In 2009 nam ze deel aan de Biënnale van Athene en ze zal binnenkort een project in het MuHKA Museum in Antwerpen starten. Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Coney Island Museum werd volgende boek en dvd gepubliceerd: The Coney Island Amateur Psychoanalytic Society and its Circle. Tijdens de opening in KIOSK zal ze haar nieuw boek, The Adventures of a Dreamer by Albert Grass, presenteren. Een meer gedetailleerde biografie is beschikbaar op haar website.

De artiest wenst Eric Muzzy, Christine Burgin, Aaron Beebe, directeur van het Coney Island Museum, en de New York State Council on the Arts uitdrukkelijk te bedanken.

07.05.10 - 13.06.10

Edith Dekyndt

Opening: zaterdag 8 mei 2010 - 20:00

Tentoonstelling
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Sander Buyck.
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Sander Buyck.
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Sander Buyck.
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Sander Buyck.
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Sander Buyck.
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Sander Buyck.
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Marijke Respeel.
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Marijke Respeel.
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Marijke Respeel.
Edith Dekyndt, 'Get Out of My Cloud', 2010. Foto Marijke Respeel.

Get Out of My Cloud

De tweede tentoonstelling in de nieuwe locatie brengt werk van Edith Dekyndt (B) en Rik Moens (B), twee kunstenaars die een fascinatie voor het experiment en het proces delen, en beide het aspect van het toeval in het uiteindelijke eindresultaat integreren.

Edith Dekyndt (°1960, Ieper) woont en werkt in Doornik en geldt op dit moment als één van de belangrijkste kunstenaars van de Franstalige gemeenschap van België. Het werk van Edith Dekyndt wordt gekenmerkt door een minimale en esthetische beeldtaal. In haar videowerken, geluidswerken, installaties en sculpturen exploreert zij fysische verschijnselen (zoals geluidsgolven en licht), hanteert ze onzichtbare elementen (stofdeeltjes, magnetische deeltjes) en registreert ze efemere gebeurtenissen.

De kunstenaar tracht het individu als ‘kijker’ te sensibiliseren door de zin voor waarneming aan te scherpen. Voor de tentoonstelling Get Out of My Cloud kwam een nieuwe installatie tot stand, Carousel genaamd, die in de hemicycle ruimte centraal wordt gesteld doorheen beeld, geluid en tekst.

07.05.10 - 13.06.10

Rik Moens

Opening: vrijdag 7 mei 2010 - 20:00

Tentoonstelling
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.
Rik Moens, 'Proposal of the Props', 2010. Foto Sander Buyck.

Proposal of the Props

De tweede tentoonstelling in de nieuwe locatie brengt werk van Rik Moens (B) en Edith Dekyndt (B), twee kunstenaars die een fascinatie voor het experiment en het proces delen, en beide het aspect van het toeval in het uiteindelijke eindresultaat integreren.

Rik Moens (°1969, Ninove) is een kunstenaar die zonder de schilderkunstige traditie te verloochenen steeds opnieuw op zoek gaat naar manieren om de grenzen van het medium af te tasten. Moens stelt als schilder voortdurend de conventies en beperkingen van het medium in vraag. Basisbeginselen als formaat, medium, ondergrond, signatuur, textuur en kleur worden hierbij diepgaand onderzocht. Onder de noemer Proposal of the Props toont Rik Moens in KIOSK een reeks recente schilderijen die nog niet eerder werden getoond. De werken spreken allen een sterke fysieke aanwezigheid uit over de ruimte. Dit heeft niet zozeer te maken heeft met hun monumentaliteit, als wel met hun specifieke ontstaansgeschiedenis waarbij ze op een bijna rituele wijze, laag na laag, worden opgebouwd: zijn schilderijen als de performatieve dragers van een uiterst zorgvuldig, soms maandenlang durend creatieproces.